Program Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Program jest realizowany na terenie całej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców AKO. Badaniami profilaktycznymi w kierunku nowotworów skóry w ciągu 3 lat realizacji projektu objętych zostanie 4500 mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie karty ryzyka. Część diagnostyczna programu skierowana jest do osób aktywnych zawodowo w wieku od 50 do 64 lat.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Wywodzi się z melanocytów – komórek wytwarzających barwnik zwany melaniną. Czerniaki najczęściej występują na nogach, z przodu i z tyłu, oraz na plecach i karku. Ale może pojawić się także na skórze głowy, między włosami, może też rozwinąć się w miejscach, które w niewielkim stopniu są narażone na kontakt z promieniami UV.

W Polsce umieralność na tę chorobę jest o 20% wyższa niż w Europie, przy o 50% mniejszej częstości zachorowań. Co roku odnotowuje się około 50 000 przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry. W tym około 2500-3000 stanowią zachorowania na czerniaki, ok. 1500 czerniaków jest wykrywanych w stadium zaawansowanym lub rozsianym.

Realizator programu zdrowotnego:
Cogito Sebastian Łaźniak
Witoldów 3
62-817 Żelazków