REALIZATOR PROJEKTU ZDROWOTNEGO:

Cogito Sebastian Łaźniak
Witoldów 3
62-817 Żelazków

BIURO PROJEKTU:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn
tel. 62 75-28-079

Agnieszka Morawska – Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn
Aleksandra Bylica – Podinspektor ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości 

BADANIA:

Lista dostępnych ośrodków dostępna jest na stronie “Chcę się zbadać”