W dniach 18-20 czerwca badania w ramach projektu odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim przy Centrum Aktywności Lokalnej (Aleja Powstańców Wielkopolskich 14).

Z bezpłatnych badań w kierunku wykrywania chorób nowotworowych skóry mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w wieku 50-64, którzy są aktywni zawodowo (osoby pracujące oraz osoby bezrobotne chcące podjąć pracę).